Terreinen modelbouwclub verzegeld: “Wij hebben ons hart en ziel in deze club gestopt. Daar gaan we uiteraard voor vechten”

door Arne Franck

Danny Vandenbussche, voorzitter van de Beernemse Telegeleide Modelbouwclub, gaat de verzegeling aanvechten. FOTO: AFT
BEERNEM – De politie heeft het terrein van de Beernemse Telegeleide Modelbouwclub verzegeld wegens vermeende stedenbouwkundige inbreuken. “We zijn nochtans met alles in orde”, zegt voorzitter Danny Vandenbussche. “Als het moet trekken we naar de rechter.”

Eind juni vorig jaar werd de Beernemse Telegeleide Modelbouwclub (BTMC) boven de doopvont gehouden. En met succes. De club telt intussen een honderdtal leden en brengt tal van modelbouwdisciplines samen op haar terreinen langs de Knesselarestraat in Oedelem. Naast telegeleide vliegtuigen en helikopters kan je er ook terecht met drones en miniatuurauto’s, -trucks, – jeeps en zelfs -tanks. “Deze combinatie is uniek in Europa en sommige van onze leden rijden 100 kilometer om hier hun passie te beoefenen”, stelt voorzitter Danny Vandenbussche.

Maar een jaar na de oprichting is BTMC in zwaar weer terechtgekomen. De politie verzegelde donderdag haar terrein en het aangeplakte stakingsbevel laat weinig ruimte voor interpretatie: de club moet al zijn activiteiten meteen stopzetten op straffe van een dwangsom. De club zou immers niet in orde zijn met de stedenbouwkundige voorschriften.

Vliegtuigen boven private eigendommen

“Er werd met kranen een parcours voor miniatuurvoertuigen aangelegd maar dat kan niet in agrarisch gebied”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “We hebben de club daar meermaals attent op gemaakt. Ze kreeg trouwens enkele maanden terug ook al eens een stakingsbevel opgelegd. Er waren ook al klachten over lawaai en vliegtuigen die boven private eigendommen vliegen. Wij willen deze club alle kansen geven, maar dan wel binnen de krijtlijnen van de wet. In deze omstandigheden kunnen wij geen omgevingsvergunning afleveren. De bal ligt nu in het kamp van de stedenbouwkundige inspectie. We zijn wel bereid om samen met de club een betere locatie te zoeken.”

Volgens Danny Vandenbussche voldoet de club aan alle wettelijke vereisten. “Dat eerste stakingsbevel werd dan ook ongedaan gemaakt”, zegt hij. “Wij hebben een vergunning van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), dat onze twee airstrips keurde. We ontplooiden onze activiteiten in samenspraak met de koepelfederatie VLM en er waren al gesprekken met de hogeschool Vives die hier haar drone-opleidingen wil geven. Wij zien totaal niet in waarom de gemeente ons de omgevingsvergunning weigert. Elders in Vlaanderen kan grondverzet immers wél in agrarisch gebied. Die klachten zijn trouwens op niets gestoeld want onze leden respecteren wel degelijk alle regels. Van lawaaihinder kan geen sprake zijn want officiële metingen wijzen uit dat we binnen de normen blijven.”

Zware financiële aderlating

De club stuurde intussen een aangetekend schrijven naar de stedenbouwkundige inspectie met de eis om het stakingsbevel in te trekken. “Zo’n bevel kan enkel slaan op lopende werkzaamheden, zeker niet op onze clubactiviteiten”, zegt Danny. “Mocht de inspectie het stakingsbevel toch bekrachtigen, dan trekken we naar de rechter. We zullen via een procedure in kort geding een dwangsom eisen per dag dat we geen gebruik mogen maken van het terrein. Deze démarche van de inspectie is een zware financiële aderlating. We huren een terrein waar we niets mogen op doen. Dit is een enorme ontgoocheling voor de clubleden maar uiteraard ook voor het bestuur. Wij hebben ons hart en onze ziel in deze club gestopt. Daar gaan we uiteraard voor vechten.”